BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
19.09.2018
Prijem predstavnika Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

Ministar obrazovanja i nauke mr. sc. Zlatan Muratović primio je predstavnike Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra mr. sc. Mersija Jahić.

Tokom sastanka predstavnici Društva pedagoga i psihologa upoznali su ministra o radu i aktivnostima koja se realiziraju u svrhu podrške i unapređenja rada pedagoga i psihologa u školama. Predstavnici su istakli da članovi Društva mogu dati veliki doprinos u izradi i realizaciji programa koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta rada u odgoju i obrazovanju u školama, kao i da stavljaju na raspolaganje svoje stručne i kadrovske resurse za realizaciju raznih istraživanja u oblasti pedagoške prakse.

Ministar Muratović je posebno istakao značaj pedagoga škola u radu sa učenicima i kolegama, i istakao da se učenici u današnje vrijeme susreću sa jako puno negativnih izazova kojima se moraju znati oduprijeti, te da se tu između ostalog ogleda najvažnija potreba i značaj rada pedagoga u školama.

Predsjednica Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa mr. sc. Adina Arapčić uručila je priznanje ministru mr. sc. Zlatanu Muratoviću za pružanje podrške i provođenje inicijative od značaja za pedagoge osnovnih škola.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arhiva
 
12
Page size:
select
Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi