BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA KANTON
Ministry of education and science


Vijesti
 
10.05.2019
Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Bukinje" Bukinje, Tuzla

U nastavku možete preuzeti tekst Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Bukinje" Bukinje, Tuzla, objavljenog 9.5.2019.godine u dnevnom listu "Dnevni avaz".Dokumenti
  
Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OS Bukinje Postavljeno: 10.05.2019. 08:02:59    Veličina: 227 KB
Obavještenja
Vijesti
Školske aktuelnosti
Javni Pozivi