• Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

  Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

 • Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

  Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

 • Ministar Muratović primio delegaciju bratskih škola iz Istanbula i Tuzle

  Ministar Muratović primio delegaciju bratskih škola iz Istanbula i Tuzle

 • Podizanje standarda i uslova za boravak studenata u studentskim centrima

  Podizanje standarda i uslova za boravak studenata u studentskim centrima

 • Podrška Vlade Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“

  Podrška Vlade Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“

Istinski veliku knjigu treba pročitati u mladosti, zreloj dobi i starosti, baš kao što lijepu građevinu treba vidjeti na jutarnjem svijetlu, podnevnom svjetlu i mjesečini...

Partneri

sjediste-MONKSA3 save-child
biro za ljudska prava
 fod sarajevo 150
british
Embassy-Seal-SARAJEVO
Austrijska-Ambasada-Logo-317x100

jp flagAmbasada Japana

Francuski-kult-centar
 osce
MIOS
rotari
duga logo new 500 239
usaid

ARHIVSKA DJELATNOST

ZAKON O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/00-753 i 761, 2/02-57 i 13/11-1297

- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku korištenja arhivske građe

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/09-1289

- Pravilnik o odabiranju arhivske građe iz registraturskog materijala

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/09-1815

- Pravilnik o vođenju registara i evidencija

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/09-1835

- Pravilnik o arhivističkim-arhivarskim zvanjima, uslovima i načinu sticanja osnovnih i viših stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/13-52 i 3/13-215

- Uputstvo o načinu primopredaje arhivske građe između imalaca i stvaralaca arhivske građe i nadležnog arhiva

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/02-300 i 301

BIBLIOTEČKA DJELATNOST

ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/00-244 I 248 I 15/11-1476

- Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/01-104 i 105 i 12/11-1265

- Pravilnik o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/01-106 i 112

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

ZAKON O UREĐENJU IMOVINSKO-PRAVNIH I DRUGIH ODNOSA U VEZI SA PREUZIMANJEM PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA PREMA OSNOVNIM ŠKOLAMA KOJE IMAJU STATUS JAVNE USTANOVE

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 7/98-289 i 290

ZAKON O UREĐENJU IMOVINSKO-PRAVNIH I DRUGIH ODNOSA U VEZI SA PREUZIMANJEM PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA PREMA SREDNJIM ŠKOLAMA KOJE IMAJU STATUS JAVNE USTANOVE

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 7/98-291 i 292

IZDAVAČKA DJELATNOST

ZAKON O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/02-93 i 95

- Pravilnik o sastavu i načinu rada stručne komisije za odabir udžbenika i drugih nastavnih sredstava

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/03-177

- Pravilnik o kriterijima i postupku izbora recenzenata

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/03-178 i 179

- Pravilnik o izdavanju udžbenika i drugih nastavnih sredstava

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/03-179 i 182

KOLEKTIVNI UGOVORI

- Pravilnik o dostavljanju i vođenju evidencije o zaključenim kolektivnim ugovorima

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/12-161

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/01-388 i 395

ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/07-431, 3/08-148, 4/08-230, 1/09-31, 10/09-1143, 4/10-442, 10/10-1266, 7/11-537, 13/11-1314 i 1/13-71

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/01-402 i 412

ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/07-433, 3/08-147, 4/08-231, 2/09-69, 7/09-694, 12/09-1217, 4/10-442, 10/10-1267, 7/11-537, 13/11-1314 i 1/13-72

KULTURA

ZAKON O KULTURI

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 8/98-313 i 317

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra ustanova kulture

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/00-663 i 667

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra samostalnih stvaralaca u oblasti kulture

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/00-670 i 673

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-193, 2/08-74, 11/09-1172 i 10/10-1268

ZAKON O TEHNIČKOJ KULTURI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/02-386 i 390

KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE

ZAKON O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA PREMA ZAVODU ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA TUZLA

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/00-438 i 440 i 1/12-15

MUZEJSKA DJELATNOST

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/02-354 i 359 i 13/11-1296

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara, knjige poklona, kartoteke i fototeke muzejskog materijala

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/09-1833

- Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/09-1834

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/99-168 i 174

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra naučnoistraživačkih ustanova

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/09-1285

NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA SVJEDODŽBI

ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/11-1196

OSNOVNE ŠKOLE

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/04-310, 7/05-230 i 17/11-1844

- Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12-1089 i 14/12-1742

- Pravilnik o osnivanju redovne osnovne škole sa manje od 16 odjeljenja

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-214 i 11/00-540

- Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovnih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-216 i 11/00-531 i 532

- Pravilnik o sastavu i radu komisije za izbor prvih nastavnika osnovne škole

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-219

- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 9/98-430 i 433

- Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/99-186 i 189

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra osnovnih škola i ustanova za odgoj i obrazovanje lica sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/00-533 i 537

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-180 i 193, 13/04-804, 2/08-72, 11/09-1172 i 10/10-1269

- Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/05-271

- Pravilnik o formiranju, postupku, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/05-336

- Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u devetogodišnjoj osnovnoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/06-728 i 3/10-361

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/10-457 i 8/12-1010

- Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/11-102

- Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/12-1008

- Pravilnik o uslovima za izbor i imenovanje i načinu rada školskog odbora osnovnih škola kao javnih ustanova

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12-1150

- Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načinu izbora učenika generacije osnovne škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/13-248

- Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/13-1453

- Odluka o provođenju i organizaciji osnovnog obrazovanja odraslih u osnovnim školama na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-39

- Odluka o izdavanju posebne diplome učenicima osnovnih škola za posebno postignute rezultate

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/95-45

- Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/12-1299, 2/13-144, 3/13-216 i 17/13-1938

- Pedagoški standardi i opšti normativi za osnovno vaspitanje i obrazovanje

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/05-291, 9/05-332, 14/09-1285, 1/10-58, 14/10-1453, 8/12-998, 11/12-1375 i 8/13-815

- Spisak osnovnih škola upisanih u Registar osnovnih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 2/98-92 i 94, 4/01-193 i 195 i 12/07-1139 i 1140

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11-1478

- Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 12/97-328 i 329

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ U TUZLI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/04-441

POZORIŠNA DJELATNOST

ZAKON O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/02-345 i 350 i 13/11-1296

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije tekućeg rada i čuvanju dokumentacije pozorišta

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/09-589

- Pravilnik o uvjetima za rad pozorišta na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/09-590

PREDŠKOLSKO VASPITANJE

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/09-1183, 8/11-565 I 10/13-981

- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za rad i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-668 i 671

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/10-1333 i 8/12-1027

- Normativi prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/99-287 i 301

- Predškolski standard za predškolski odgoj i obrazovanje, domove za nezbrinutu djecu

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/99-315 i 321

- Kriteriji za osnivanje i rad predškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/04-660

RADIO-TELEVIZIJA

ZAKON O RADIO-TELEVIZIJI TUZLANSKOG KANTONA

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/02-197 i 200, 5/04-270, 11/04-669, 5/06-388, 13/09-1237 i 8/12-903

- Statut Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/06-1072

SREDNJE ŠKOLE

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I ODGOJU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/11-1823

- Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12-1089 i 14/12-1742

- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika srednjih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 9/98-436 i 439

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 9/98-442 i 447, 8/03-419, 7/04-432, 5/06-404, 5/08-248 i 3/10-361

- Pravilnik o sastavu i radu Komisije za izbor prvih nastavnika srednje škole

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-232

- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 10/96-233

- Pravilnik o načinu i sadržaju polaganja mature u gimnaziji, srednjoj tehničkoj i srodnoj školi i vjerskim školama

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-51, 12/00-621, 622 i 624, P.V. odredbe koje se odnose na polaganje mature u općoj gimnaziji „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/06-330 – Z.O.

- Pravilnik o načinu i sadržaju polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama i majstorskih ispita za visokokvalificirane radnike

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-54

- Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u gimnaziji, učiteljskoj školi, umjetničkoj, tehničkoj i srodnoj školi i vjerskoj školi

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 3/97-57 i 12/00-621 i 622

- Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/99-186 i 187

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra srednjih škola

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/00-625 i 629

- Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih osobnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti srednjeg obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-187 i 193, 13/04-803, 2/08-73, 11/09-1173 i 10/10-1269

- Pravilnik o formiranju , postupku, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja srednje škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/05-93

- Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/05-271

- Pravilnik o maturi u općoj gimnaziji

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/06-325, 1/08-35, 3/08-150 i 8/13-820

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj stručnoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/08-1068, 2/09-135 i 3/10-375

- Pravilnik o polaganju stručnog ispita

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/09-76, 1/11-58 i 8/13-818

- Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-362

- Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/11-102

- Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12-660

- Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim umjetničkim školama

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12-694

- Pravilnik o postupku imenovanja, izboru i načinu rada školskog odbora srednjih škola kao javnih ustanova

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/12-1153

- Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načinu izbora učenika generacije srednje škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/13-250

- Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni odnos u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/13-1453

- Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih tehničkih i stručnih škola koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/13-1710

- Odluka o polaganju prijemnih ispita u gimnazijama i učiteljskim školama na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 2/95-45

- Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Tuzlanskog kantona

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-660 i 661

- Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/99-667 i 668

- Rješenje o upotrebi školskih udžbenika i priručnika, zbirki zadataka i radnih listova za gimnazije, srednje tehničke i srodne i srednje stručne škole u školskoj 2003/2004. godini

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/03-764

- Pedagoški standardi za srednju muzičku školu

„Službene novine Tuzlansko-podrinjsog kantona“, broj: 10/96-229

- Pedagoški standardi za srednje škole

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/04-174, 14/10-1453, 8/12-999 i 8/13-817

- Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/12-1299, 2/13-144, 3/13-216 i 17/13-1938

- Rješenje o priznavanju izdatih svjedodžbi i diploma

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/01-121

- Spisak javnih ustanova srednjih škola upisanih u Registar srednjih škola

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/13-73, 2/13-144, 3/13-215, 4/13-252, 8/13-820, 14/13-1601 i 18/13-1990

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/11-1478

- Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 12/97-328 i 329

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA „MUJEZINOVIĆ“ U TUZLI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/99-445 i 447

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U SAPNI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/03-318 i 9/03-670

UNIVERZITETI

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/08-785, 11/09-1151, 12/09-1193, 13/12-1453 i 16/13-1765

- Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/99-186 i 187

- Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00-943 i 954 i 8/04-471 (primjenjuje se studentima na koje se odnosi član 151. stavovi 4. i 5. Zakona o visokom obrazovanju najkasnije do 30. septembra 2015. godine i studentima na koje se odnosi član 152. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju najkasnije do 31.12.2012. godine) „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/10-1467 – Z.O.

- Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovi za njihovo obavljanje i okvirnih koeficijenata za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 15/06-1579 i 1580, 2/08-73, 12/08-1186 i 11/09-1173

- Pravilnik o radu komisije matičara

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/10-58

- Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Tuzlanskom kantonu

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/10-1466 i 12/11-1263

- Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/11-1440, 6/12-695, 8/13-786 i 16/13-1820

- Pravilnik o vođenju Registra akreditiranih visokoškolskih ustanova u Tuzlanskom kantonu

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 2/13-136

- Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga i evidencija o izdatim diplomama i dodacima diploma

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/13-888 i 15/13-1709

- Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 18/13-1980

- Ugovor o studiranju

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/10-416

- Odluka o osnivanju Akademije dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 2/99-22

- Odluka o participaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/01-708 i 15/03-1014

- Standardi visokog obrazovanja i Normativi

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/06-756 i 9/08-962

- Kriteriji za vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/11-1449

ZAKON O UNIVERZITETU U TUZLI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/08-913, 8/10-979 i 7/11-533

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra univerziteta

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/00-632 i 636

USTANOVE

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

„Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, broj: 13/97-363 i 365 i 14/01-765 i 766

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA U PSIHIČKOM I TJELESNOM RAZVOJU U TUZLI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 12/99-450 I 452, 11/08-1055 i 2/12-73

ZAKON O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA PREMA MUZEJU ISTOČNE BOSNE U TUZLI

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/00-442 i 445 i 1/12-16

- Odluka o prestanku rada Javne ustanove Centar za djecu ratnu siročad Tuzla

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/01-700, 701 i 703

ZAKON O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE TUZLANSKOG KANTONA

„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/09-569 i 15/13-1624

Vremenska prognoza

SP_WEATHER_

°C

Tuzla

SP_WEATHER_
Vlažnost: %
Obrazovanje
Nauka
Kultura
Sport
Panorama Tuzle

MONKS logo  Ministarstvo obrazovanja, nauke,
  kulture i sporta
  Tuzlanskog kantona

Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija br.1, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 281 296
Fax: +387 35 281 340
e-mail: monks@tk.kim.ba

http://www.monkstk.ba/

Copyright © 2013.

Sva prava pridžana

 

Prijava

Login to your account

Username
Password *
Remember Me