• Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

  Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

 • Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

  Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

 • Ministar Muratović primio delegaciju bratskih škola iz Istanbula i Tuzle

  Ministar Muratović primio delegaciju bratskih škola iz Istanbula i Tuzle

 • Podizanje standarda i uslova za boravak studenata u studentskim centrima

  Podizanje standarda i uslova za boravak studenata u studentskim centrima

 • Podrška Vlade Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“

  Podrška Vlade Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“

Istinski veliku knjigu treba pročitati u mladosti, zreloj dobi i starosti, baš kao što lijepu građevinu treba vidjeti na jutarnjem svijetlu, podnevnom svjetlu i mjesečini...

Partneri

sjediste-MONKSA3 save-child
biro za ljudska prava
 fod sarajevo 150
british
Embassy-Seal-SARAJEVO
Austrijska-Ambasada-Logo-317x100

jp flagAmbasada Japana

Francuski-kult-centar
 osce
MIOS
rotari
duga logo new 500 239
usaid

Obavještavaju se sve pravne i fizičke osobe da će se okrugli sto vezano za nacrt Zakona o naučno-istraživačkom radu održati dana 15.5.2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona sa početkom u 9,00 sati.

Na osnovu člana 23.  Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003-Tjelesna kultura i sport za 2016. godinu (broj: 02/1-40-8664/16 od 05.04.2016. godine) i Programa raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2016. godinu broj: 10/1-40-008664-5/16 od 13.12.2016.godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

O D L U K U

o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa

potrošačke jedinice 24010003-Tjelesna kultura i sport za 2016.godinu

I

                Ovom odlukom odobrava se isplata dijela finansijskih sredstava u iznosu od 8.000,00 KM sa potrošačke jedinice 24010005 „Izdavačka djelatnost“, na kojoj su planirana  sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, a na osnovu javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti, objavljenom u „Oslobođenju“, 28.10.2016. godine.

 

Na osnovu tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa Potrošačke jedinice 24010013 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2016. godinu broj:02/1-40-8662/16 od 05.04.2016. godine, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK   d o n o s i

K a l e n d a r

manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton u 2016. godini

            U toku kalendarske godine, na području Tuzlanskog kantona se, mahom tradi-cionalno, održavaju manifestacije kulture iz svih sfera stvaralaštva u ovoj oblasti, koje se redovno finansijski podržavaju iz Budžeta TK. I u 2016. godini, ove manifestacije biće sufinansirane u skladu sa sredstvima, planiranim u Budžetu, a to su:

 1. Međunarodni književni susreti „Lejla Avdić“ (februar),
 2. Pjesnički memorijal „Avdo Mujkić“ u Lukavcu (mart),
 3. Međunarodna XIV teatarska smotra TKT fest u Tuzli 2016. (mart-april),
 4. Međunarodni horski šampionat „LegeArtis“ (maj)
 5. Međunarodni dani keranja i čipkarstva (maj),
 6. Kikićevi književni susreti u Gradačcu (maj),
 7. Međunarodna likovna kolonija „Breške“ (juni),
 8. VI likovna kolonija Svatovac (juni),
 9. Ljetne večeri pod lipama Gračanice (juli),
 10. Srebrenik – Otvoreni grad umjetnosti (avgust),
 11. Dani Djevojačke pećine 2016. u Kladnju (avgust),
 12. Likovna kolonija „Toplice“, Živinice (avgust),
 13. Obilježavanje 70 godina Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ (oktobar),
 14. Pozorište bez granica (oktobar),
 15. Međunarodni dječiji festival „Vezeni most“ (oktobar),
 16. Književna manifestacija „Ikre“ u Kalesiji (oktobar),
 17. Monografija Đorđe Mihajlović
 18. Dani kulture „Čelić 2016.“ (novembar),
 19. I Festival evropskog teatra (novembar),
 20. Deveti festival sevdalinke Tuzlanskog kantona (novembar),
 21. III BH festival plesa i folklora (novembar),
 22. Likovna kolonija „Panonika“
 23. Međunarodno arhivsko savjetovanje „Arhivska praksa 2016.“ (septembar),
 24.  Dani BKC-a Tuzla 2016. (oktobar-novembar)

                                                 M I N I S T A R

                                                     Mr. sc. Zlatan Muratović 

$1-          Odsjek za saobraćajnu edukaciju –

O  B  A  V  I  J  E  S  T

INSTRUKTORI VOŽNJE, LICENCIRANI PREDAVAČI I

 LICENCIRANI ISPITIVAČI

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Odsjek za saobraćajnu edukaciju, organizuje edukaciju – stručno usavršavanje, namijenjeno  za instruktore vožnje, licencirane predavače i licencirane ispitivače. Edukacija će se održati 30. 11. 2016. godine        ( srijeda ) sa početkom u 10,00 sati u BKC-u Tuzla.

PROGRAM: 

1.      Prijem i evidencija učesnika ( sekretari ispitnih mjesta) ...........9,00 do 10,00 h

2.      Obraćanje učesnicima : predstavnik ministarstva.....................10,00 do 10,15 h 

3.      Edukacija:.............................................................. ...................10,15 do 13,00 h

4.      Diskusija: ....................................................................................13,00 do 13.30h

- Saobraćajne nezgode

            Predavač: dipl.ing.saob. Edina Kasumović Mujezinović

- Organizacioni aspekti osposobljavanja kandidata

           Predavač: dipl.inž.saob.Benjamin Berberović

- Saobraćaj u kružnim raskrsnicama

- Procedura izmjena uslova u auto školi

Predavač : MA-dipl.inž.saob.Eldar Bešić

 1. Po  završetku  edukacije vršit će se izdavanje Potvrda o prisustvu edukaciji.

 Tuzla, 17. 11. 2016. god.                                                           Šef Odsjeka

                                                                                         _______________________

                                                                                               Rakovac Emin, dipl.inž.saob

Obavještavamo sve ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona da je Školski kalendar za školsku 2016./2017. godinu objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona" broj: 8/16

Javna rasprava o prijedlogu Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2016./2017. godinu će se održati u ponedjeljak 23.5.2016. godine, u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sa početkom u 10,00 sati. U nastavku možete preuzeti prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2016./2017. godinu.

Attachments:
Download this file (Plan upisa 2016_17.xls)Plan upisa 2016_17.xls[ ]148 kB

Vremenska prognoza

SP_WEATHER_

°C

Tuzla

SP_WEATHER_
Vlažnost: %
Obrazovanje
Nauka
Kultura
Sport
Panorama Tuzle

MONKS logo  Ministarstvo obrazovanja, nauke,
  kulture i sporta
  Tuzlanskog kantona

Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija br.1, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 281 296
Fax: +387 35 281 340
e-mail: monks@tk.kim.ba

http://www.monkstk.ba/

Copyright © 2013.

Sva prava pridžana

 

Prijava

Login to your account

Username
Password *
Remember Me