• U vremenskoj nepogodi oštećen krov Područne škole „Miljanovci“

  U vremenskoj nepogodi oštećen krov Područne škole „Miljanovci“

 • Protokol o saradnji Vlade TK i Hayat televizije

  Protokol o saradnji Vlade TK i Hayat televizije

 • Zajedničkim snagama do kvalitetnijih uslova u obrazovanju

  Zajedničkim snagama do kvalitetnijih uslova u obrazovanju

 • Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

  Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

 • Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

  Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

Istinski veliku knjigu treba pročitati u mladosti, zreloj dobi i starosti, baš kao što lijepu građevinu treba vidjeti na jutarnjem svijetlu, podnevnom svjetlu i mjesečini...

Partneri

sjediste-MONKSA3 save-child
biro za ljudska prava
 fod sarajevo 150
british
Embassy-Seal-SARAJEVO
Austrijska-Ambasada-Logo-317x100

jp flagAmbasada Japana

Francuski-kult-centar
 osce
MIOS
rotari
duga logo new 500 239
usaid

Obavještavamo sve zainteresovane strane da će okrugli sto u vezi sa izradom Nacrta Zakona o visokom obrazovanju biti održan u petak, 13.5.2016. godine, u 9 sati u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Attachments:
Download this file (obavjestenje.jpg)obavjestenje.jpg[ ]125 kB

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli zahtjev za polaganje stručnog ispita stručnog zvanja socijalni radnik da će se stručni ispit održati dana 21.3.2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, sa početkom u 16,00 sati.

        U nastavku možete preuzeti Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godinu.

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 17/00, 1/05 i 11/06), a u vezi sa članom 29. tačka 35 Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 3/15) i Odluke Vlade TK br. 02/1-40-15022-2/15 od 28. 7. 2015. godine o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010013 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2015. godinu, te Kalendara manifestacija kulture od interesa za TK u 2015. godini, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona  d o n o s i

P R O G R A M

raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 24010013 – Manifestacije kulture

od interesa za Tuzlanski kanton za 2015. godinu

U toku kalendarske godine, na području Tuzlanskog kantona se, mahom tradicionalno, održavaju manifestacije kulture iz svih sfera stvaralaštva u ovoj oblasti, koje se redovno finansijski podržavaju iz Budžeta TK. I u 2015. godini, ove manifestacije će biti sufinansirane u skladu sa sredstvima, planiranim u Budžetu.

1. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK /  BACHELOR SOCIJALNOG RADA

* Polaganje stručnog ispita obavit će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK ( III sprat) dana 23.11.2015. godine sa početkom u 16.00 sati.

* Uplata sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita u iznosu od 150,00 KM imenovani su dužni izvršiti do dana polaganja stručnog ispita na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj : 132-100-02560000-80 kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 24010001, općina 094, sa naznakom „Uplata za troškove polaganja stručnog ispita“.

*Fotokopiju priznanice iz tačke 2. dispozitiva imenovani su dužni dostaviti prije polaganja stručnog ispita kao dokaz o izvršenoj uplati.

 

2. DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG, BACHELOR SOCIJALNE PEDAGOGIJE

* Polaganje stručnog ispita obavit će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK ( III sprat) dana 23.11.2015. godine sa početkom u 16.00 sati.

* Uplata sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita u iznosu od 150,00 KM imenovani su dužni izvršiti do dana polaganja stručnog ispita na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj : 132-100-02560000-80 kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 24010001, općina 094, sa naznakom „Uplata za troškove polaganja stručnog ispita“.

*Fotokopiju priznanice iz tačke 2. dispozitiva imenovani su dužni dostaviti prije polaganja stručnog ispita kao dokaz o izvršenoj uplati.

Vremenska prognoza

SP_WEATHER_

°C

Tuzla

SP_WEATHER_
Vlažnost: %
Obrazovanje
Nauka
Kultura
Sport
Panorama Tuzle

MONKS logo  Ministarstvo obrazovanja, nauke,
  kulture i sporta
  Tuzlanskog kantona

Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija br.1, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 281 296
Fax: +387 35 281 340
e-mail: monks@tk.kim.ba

http://www.monkstk.ba/

Copyright © 2013.

Sva prava pridžana

 

Prijava

Login to your account

Username
Password *
Remember Me