• U vremenskoj nepogodi oštećen krov Područne škole „Miljanovci“

  U vremenskoj nepogodi oštećen krov Područne škole „Miljanovci“

 • Protokol o saradnji Vlade TK i Hayat televizije

  Protokol o saradnji Vlade TK i Hayat televizije

 • Zajedničkim snagama do kvalitetnijih uslova u obrazovanju

  Zajedničkim snagama do kvalitetnijih uslova u obrazovanju

 • Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

  Prijem za članove Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“

 • Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

  Ministar Muratović posjetio muftiju tuzlanskog

Istinski veliku knjigu treba pročitati u mladosti, zreloj dobi i starosti, baš kao što lijepu građevinu treba vidjeti na jutarnjem svijetlu, podnevnom svjetlu i mjesečini...

Partneri

sjediste-MONKSA3 save-child
biro za ljudska prava
 fod sarajevo 150
british
Embassy-Seal-SARAJEVO
Austrijska-Ambasada-Logo-317x100

jp flagAmbasada Japana

Francuski-kult-centar
 osce
MIOS
rotari
duga logo new 500 239
usaid

Polaganje stručnog ispita obavit će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK ( III sprat).

 

Uplata sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita u iznosu od 150,00 KM imenovani su dužni izvršiti do dana polaganja stručnog ispita na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj : 132-100-02560000-80 kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 24010001, općina 094, sa naznakom „Uplata za troškove polaganja stručnog ispita“.

 

Fotokopiju priznanice iz tačke 2. dispozitiva imenovani su dužni dostaviti prije polaganja stručnog ispita kao dokaz o izvršenoj uplati.

Spisak kandidata koji su dobili saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na osnovu člana 20. stav (11) Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona:

Suljić Rešad
Đozić Aida
Taletović Emina
Siručić Fahira
Kišić Razija
Bašić Elvira
Gobeljić Hazim
Ćeskinović Zumreta
Jahić Meldina
Vidović Dalibor
Čamdžić Zemira
Nezić Saudin
Sulejmanović Mirnes
Huremović  Jasmina
Mujagić Almira

Dervišević Jasmina
Krdžić Damir
Lolić Anela

Vidović Dalibor
Dautović  Damir
Jahić Elma
Smajlović Nermina

Spahić  Murisa
Džafić Zijad

Gobeljić Hazim
Husić Mediha
Šahdanović Sanela

Sulejmanović Mirnes
Mešanović Dženisa
Dervišević Jasmina
Mujkanović Nevres

Obavještavaju se kandidati koji su u junsko-julskom ispitnom roku položili stručni ispit za stručna zvanja logoped, surdoaudiolog, defektolog-logoped i defektolog-surdoaudiolog, socijalni radnik, edukator-rehabilitator i bachelor specijalne edukacijske i rehabilitacije, da uvjerenja o položenom stručnom ispitu mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva, obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Stručni ispit za stručno zvanje edukator-rehabilitator i bachelor specijalne edukacijske i rehabilitacije obavit će se dana 29.06.2015. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na adresi M. Uskufije br. 1, na trećem spratu, sa početkom u 11:00h.

Stručni ispit za stručno zvanje socijalni radnik obavit će se dana 8.7.2015. godine (srijeda) u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na adresi M. Uskufije br. 1, na trećem spratu, sa početkom u 16:00h.

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

Stručni ispit za stručna zvanja logoped, surdoaudiolog, defektolog-logoped i defektolog-surdoaudiolog obavit će se dana 23.06.2015. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na adresi M. Uskufije br. 1, na trećem spratu, sa početkom u 16,00 sati.

Stručni ispit za stručno zvanje socijalni pedagog obavit će se dana 24.06.2015. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na adresi M. Uskufije br. 1, na trećem spratu, sa početkom u 16,00 sati.

Za ostala stručna zvanja termin će biti naknadno utvrđen o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Obavještenja će biti objavljena na službenoj web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Obavještavaju se kandidati koji su prijavili polaganje stručnog ispita za zvanje dipl. socijalni radnik da će se stručni ispit odražati dana 8.7.2015. godine (srijeda), sa početkom u 16 sati u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Obavještavamo kandidate koji su položili stručni ispit u februarskom ispitnom roku 2015. godine (socijalni radnik, socijalni pedagog i kandidati koji su stekli stručna zvanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu), da uvjerenje o položenom stručnom ispitu mogu preuzeti ponedjeljkom i srijedom od 11 do 13 sati u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Kandidati su dužni dostaviti dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu.  Uplata administrativne takse se vrši na sljedeći način:

Taksa: 30,00 KM

Svrha: Taksa za uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Primalac: Kantonalne administrativne takse, vrsta prihoda: 722121

Račun primaoca: 132-100-02560000-80

OBAVIJEST

O POLAGANJU STRUČNIH ISPITA ZA STRUČNA ZVANJA:

1. Socijalni radnik, bachelor socijalnog rada

Polaganje stručnog ispita obavit će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (III sprat) dana 19.02.2015. godine sa početkom u 16.00sati.

2. Socijalni pedagog

Polaganje stručnog ispita obavit će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (III sprat) dana 23.02.2015. godine sa početkom u 16.00 sati.

3. Logoped surdoaudiolog, defektolog logoped i defektolog surdoaudiolog

Polaganje stručnog ispita obavit će se u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (III sprat) dana 24.02.2015. godine sa početkom u 16.00 sati.

Preuzimanje Rješenja o odobravanju pristupa polaganju stručnog ispita od 18.02.2015. godinedo dana polaganja ispita u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK kod sekretara Ministarstva.

Uplata sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita u iznosu od 150,00 KM kandidati su dužni izvršiti do dana polaganja stručnog ispita na depozitni račun Tuzlanskog kantona, broj: 132-100-02560000-80 kod NLB banke d.d. Tuzla, sa naznakom prihoda 722631, budžetska organizacija 24010001, općina 094, sa naznakom „Uplata za troškove polaganja stručnog ispita“.

Fotokopiju priznanice o uplati sredstava za troškove polaganja stručnog ispita kandidati su dužni dostaviti prije polaganja stručnog ispita kao dokaz o izvršenoj uplati.

                                                                                                            Sekretar

                                                                                                   Hadže Kurtović s.r.

Vremenska prognoza

SP_WEATHER_

°C

Tuzla

SP_WEATHER_
Vlažnost: %
Obrazovanje
Nauka
Kultura
Sport
Panorama Tuzle

MONKS logo  Ministarstvo obrazovanja, nauke,
  kulture i sporta
  Tuzlanskog kantona

Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija br.1, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 281 296
Fax: +387 35 281 340
e-mail: monks@tk.kim.ba

http://www.monkstk.ba/

Copyright © 2013.

Sva prava pridžana

 

Prijava

Login to your account

Username
Password *
Remember Me